Hvad er Mindfulness?
Kort fortalt er Mindfulness en træning af dit sind, hvor du gennem en række øvelser træner det at have fuld opmærksomhed på dine tanker, følelser, sanser og kropsfornemmelser - såvel som fuld opmærksomhed på dine omgivelser.
Du træner det at blive mere nærværende og opmærksomt tilstede lige nu og her.
Du træner også det at blive bevidst om dine automatiske tanke- og adfærdsmønstre.
Du træner det at styre dit sinds "automat-pilot", for blive mere "herre i eget hus".